Ilona van het Hof

Mijn naam is Ilona Nelissen-van het Hof en ik ben een enthousiaste logopedist, die zich geheel heeft gespecialiseerd op het gebied van lees- en schrijfmoeilijkheden (dyslexie).

Na eerst een aantal jaren ervaring te hebben opgedaan in onderzoek en behandeling, en mijn master ten behoeve van mijn dyslexiespecialisatie te hebben afgerond, ben ik er klaar voor om het onderbelichte deel van de dyslexie aan te gaan pakken.

Voorheen werden de kinderen met dyslexie namelijk nog niet geholpen zoals nu in een dyslexiebehandeling. Daarom lopen er nog veel mensen rond met dyslexie-gerelateerde problemen die hier met de juiste hulp nog veel in kunnen verbeteren.

Bent u zo iemand of kent u iemand die op het gebied van lezen en/of schrijven nog wel wat extra hulp kan gebruiken, dan bent u bij Profilexis aan het juiste adres.

Ook voor de huidige generatie komen niet alle kinderen met dyslexie of lees- en spellingproblemen in aanmerking voor vergoede behandeling. Ook deze kinderen (of de ouders van deze kinderen) kunnen zich bij mij aanmelden voor hulp.

Waarom een logopedist voor lees- en spellingbegeleiding?

Bij het verwerven van lees en spellingvaardigheden, zijn veel logopedische, talige processen nodig. Denk dan bijvoorbeeld aan het beluisteren van klanken en klankstukken. Ook het vergroten van de woordenschat (het aantal woorden dan iemand kent) is belangrijk voor het leren begrijpen van teksten. Daarnaast kan het leren scheiden van hoofd- en bijzaken, of het kunnen ordenen van talige informatie, bij het lezen lastig zijn. Dit zijn allemaal leergebieden waarvoor een logopedist is opgeleid. Deze leerprocessen kunnen dus meegenomen worden in de behandeling.

Wist u trouwens dat ongeveer 50% van kinderen met taalproblemen later ook dyslexie blijken te hebben?

Missie

Mijn missie is om de onzekerheden van de mensen weg te nemen die problemen hebben met het lezen en schrijven, en strategieën aan te reiken om de vaardigheden in de mondelinge en schriftelijke communicatie te verbeteren.  Met als doel dat zij een beter gevoel krijgen over hun competenties en makkelijker met deze taken om kunnen gaan. Hierdoor blijft er meer energie en tijd over voor andere dingen.

Visie

Ik vind het belangrijk om mensen die gemotiveerd zijn om hun vaardigheden te verbeteren, hulp te kunnen bieden in een rustige omgeving waar openlijk gesproken kan worden over ervaringen en persoonlijke leerbehoeften. Hierbij maak ik gebruik van hulpmiddelen en materialen, die passen bij ieders leerproces en afgestemd zijn op de laatste ontwikkelingen. Hierbij wordt een professionele aanpak uitgestraald.