Hieronder staan een aantal leerdoelen voor volwassenen, jongeren en kinderen.

Kijk voor meer informatie ook naar de folders.

Aanbod volwassenen:

 • Tijdsbesparing met betrekking tot begrijpend lezen en het schrijven van brieven, e-mails en verslagen.
 • Voor het grootste deel wegnemen van onzekerheid in lezen en schrijven.
 • Vermindering van spelfouten in e-mails, notities en verslagen.
 • Verduidelijken van teksten en verslagen.
 • Taalkundig kloppende verslagen.

Aanbod jongeren:

 • Hulp bij het leren van vreemde talen (Engels en Frans).
 • Hulp voor het behalen van verplichte spellingtoetsen.
 • Algemene spellingverbetering.
 • Aanleren van een aanpak voor het maken van verslagen.
 • Hulp bij het leren verwerken van teksten behorende bij de schoolvakken.

Aanbod kinderen:

 • Verbeteren van de technische leesvaardigheden.
 • Verbeteren van begrijpend lezen.
 • Verbeteren van spellingvaardigheden.
 • Om leren gaan met lees- en spellingmoeilijkheden.
 • Inzetten van hulpmiddelen voor lezen en schrijven, zoals een spiekkaart of spiekmapje.